4shoes - Обувки, Маратонки, Кецове, Дрехи и Аксесоари

КОШНИЦА
Имате 0 продукта / 0.00 лв.
детайли на поръчката


ТЪРСЕНЕОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "4shoes.eu” 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ИНТЕР БМП” ООД, наричано по-долу „ИНТЕР БМП” от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://4shoes.eu/ (наричани по-долу Потребители), от друга.
„ИНТЕР БМП” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: BG203660095, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район Надежда, ул. Майор Димитър Думбалаков 29-31, имейл адрес: contact@4shoes.eu, телефон:  088 959 66 69. 
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://4shoes.eu/ (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://4shoes.eu/ всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „ИНТЕР БМП”.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от „ИНТЕР БМП” на Потребителя, представляват услуги по смисъла на Закона за електронната търговия. 
Чл. 2. „ИНТЕР БМП” e електронен магазин, достъпен на сайта https://4shoes.eu/, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от „ИНТЕР БМП” стоки.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 3 (1) „ИНТЕР БМП” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://4shoes.eu/ и на IP адреса на Потребителя. 
(2) „ИНТЕР БМП” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ИНТЕР БМП”. 
(3) На https://4shoes.eu/ са възможни следните форми на регистрация и идентификация:

  • Като регистриран потребител – Потребителят получава пълен достъп до услугите, предлагани от „ИНТЕР БМП”.
  • „Бърза поръчка“ – при тази опция Потребителят изпраща поръчания продукт, телефонен номер и име.

Чл. 4 (1) „ИНТЕР БМП” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. 
(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „ИНТЕР БМП” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. 
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за „ИНТЕР БМП” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство. 
Чл. 5 (1) „ИНТЕР БМП” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния маркетинг. 
(3) Потребителят може да получава на посочения от него имейл информационен бюлетини, рекламни съобщения, информация относно промоции продукти и други. Потребителят има право да се откаже от получаването на такава информация. 
Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ИНТЕР БМП”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен. 
(2) Чрез маркиране на чекбокс с текст „Съгласявам се с общите условия“, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „ИНТЕР БМП”  чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „ИНТЕР БМП” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на „ИНТЕР БМП” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. 
(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ИНТЕР БМП” данни, както и да ги актуализира след възникване на промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни „ИНТЕР БМП” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя. 

ПОРЪЧКА

Чл. 7 (1) Потребителят използва интерфейса на уебсайта на „ИНТЕР БМП”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите стоки в електронния магазин. 
(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „ИНТЕР БМП”. 
(3) При липса на наличност от дадена стока „ИНТЕР БМП” си запазва правото да откаже поръчката. 
Чл. 8 (1) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „ИНТЕР БМП”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка. 
(2) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин. 
(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

ЦЕНИ

Чл. 9 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „ИНТЕР БМП” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. 
(2) Цените на продуктите включват ДДС.
Чл. 10 „ИНТЕР БМП” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
Чл. 11 (1) „ИНТЕР БМП” може да предоставя отстъпки за продуктите,  предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ИНТЕР БМП”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално). 
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 12 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване. 
Чл. 13 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности:  

  • Плащане чрез наложен платеж.
  • Плащане по банков превод: Необходимо е потребителят да направи превод на сумата, себестойност на направената поръчка по фирмената сметка на „ИНТЕР БМП” Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на банковия превод. 

„ИНТЕР БМП” ООД
Централна кооперативна банка
IBAN сметка: BG78CECB979010G0757200
BIC/SWIFT код: CECBBGSF

(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.      

ДОСТАВКА

Чл. 14 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на https://4shoes.eu/.
(2) Преди изпращане на поръчаната стока, „ИНТЕР БМП” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
(3) „ИНТЕР БМП” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
Чл. 15 Доставката се извършва в срок от 1 до 3 дни. При извънредни обстоятелства „ИНТЕР БМП” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.
Чл. 16 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис до офис на куриера или до входа на сградата.
Чл. 17 Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения. 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 18 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице. 
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ИНТЕР БМП” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, дата на доставката.
(3) „ИНТЕР БМП” публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
(4) За упражняване правото на отказ „ИНТЕР БМП” предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ.
(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка, като ги предаде на „ИНТЕР БМП“ или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид. 
(7) „ИНТЕР БМП” има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.
(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по ал. 5, без да уведоми „ИНТЕР БМП” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
Чл. 19 „ИНТЕР БМП” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

ПРОДУКТИ ЗА МЪЖЕ

Обувки
Дрехи
Спортни стоки
Аксесоари
ПРОДУКТИ ЗА ЖЕНИ

Обувки
Дрехи
Спортни стоки
Аксесоари
НАВИГАЦИЯ

За нас
Поръчка и доставка
Политика за използване на БИСКВИТКИ/COOKIES
Политика за защита на личните данни
КОНТАКТИ С НАС

GSM: 0889 59 66 69
e-mail: contact@4shoes.eu
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ2024, Всички права запазени. ОБЩИ УСЛОВИЯ